Betadent-pasta de dinti

Membrane pentru acoperis


Izolarea fundațiilor cu folii FATRAFOL este destinată pentru membrane din folie izolatoare bilateral zidită, de regulă monostrat la construcții care izolează împotriva umidității solului, apei freatice și subterane cu presiune, unele lichide și radon.

Izolarea fundațiilor cu membrane FATRAFOL se folosește pentru formarea mantalelor de izolare de toate tipurile la părțile inferioare ale construcțiilor locative, publice, administrative, industriale, agricole, sportive etc.

Straturile sistemului de izolare subteran FATRAFOL-H

samy hidroizolatii

Izolarea fundațiilor cu membrane FATRAFOL se pretează la aproape toate tipurile de mediu cu grad diferit de agresivitate biochimică și temperaturi de la -20°C până la +40°C.

Cu izolația supraterană și subterană cu FATRAFOL-H nu există problema nici pentru crearea trecerilor suficient de etanșe ale izolației și prelucrarea altor detalii pentru asigurarea permanentă de impermeabilitate la radon.

Avantajele membranelor supraterane și subterane FATRAFOL pentru izolarea fundațiilor și radonului

 • rezistența ridicată și ductilitatea membranelor de izolare supraterane și subterane
 • rezistența permanentă la presiune
 • sudabilitatea excelentă a membranei
 • rezistența membranei împotriva acțiunii apelor subterane agresive
 • elasticitatea și flexibilitatea membranei la frig
 • rezistența excelentă a membranei la perforare
 • rezistență la străpungerea rădăcinilor de plante
 • rezistența membranei la sarcina mecanică în timpul tasării fundațiilor
 • inofesnsivitatea mebranei la sănătate și ecologie
 • fiabilitatea funcțională și viabilitatea ridicată a membranei
 • Lista membranelor hidroizolatoare pentru izolarea fundațiilor și radonului

Membrana pentru izolații supraterane și subterane FATRAFOL 803

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 803 este datorită rezistenței chimice excelente la majoritatea acizilor organici, baze și sărurile lor, destinată în special pentru izolarea părților supraterane și subterane ale clădirilor împotriva apei de presiune și freatice agresive și în continuare ca stratul sistemelor de izolare împotriva infiltrației lichidelor și extractelor în apele subterane. Ținând cont de o permeabilitatea foarte scăzută a membranei pentru radon și posibilitatea execuției îmbinărilor și accesorilor perfect etanșe la gaz, formează învelitoare și de asemena barieră antiradon.

Membrana hidroizolantă FATRAFOL 803 se pretează în continuare la izolarea lucrărilor hidrotehnice, tunelelor, bazinelor din pământ, colectoarelor, construcțiilor agricole și depozitelor de produse industriale, ale căror acțiunea chimică corespunde rezistenței membranei garantate de producător.

Membrana poate fi îmbinată prin termosudare, pană încălzită sau prin lipire cu tetrahidrofuran. Asigurarea etanșeității îmbinărilor poate fi executată cu masă de etanșare. Manipulare, aplicare și îmbinarea foliei poate fi efectuată la temperaturi de la -5 °C. Împotriva deteriorării mecanice, membrana se protejează pe ambele fețe cu textil nețesut din fibră sintetică.

Membrana hidrioizolatoare FATRAFOL 813 - este destinată în special pentru izolarea construcțiilor supraterane și subterane împotriva apei de presiune și freatice.

Membrana poate fi în continuare folosită pentru inserții în construcții de pereți pentru împiedicarea pătrunderii apei în stare lichidă dintr-o parte a peretelui în alta.

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 813/V (813/VS) este o membrană nearmată pentru izolații supraterane și subterane pe bază de PVC-P. Membrana este executată prin extruziune multiplă. FATRAFOL 813/V este fabricat în culoare neagră, FATRAFOL 813/VS în varianta de semnalizare galben-negru.

FATRAFOL 813/V (VS) este destinat în special pentru izolarea construcțiilor supraterane și subterane împotriva apei de presiune și freatice. Membrana poate fi în continuare folosită pentru inserții în construcții de pereți pentru împiedicareaa pătrunderii apei în stare lichidă dintr-o parte a peretelui în alta. Datorită rezistenței chimice excelente, membrana FATRAFOL 813/V (VS) se pretează și pentru hidroizolarea construcțiilor circulare portante ale rezervoarelor pentru depozitarea substanțelor peroliere, cum ar fi uleiurile minerale și motorină.

FATRAFOL 813 – izolarea fundațiilor împotriva umezelii, apei de presiune și freatice

FATRAFOL 813 este o membrană nearmată pentru izolații supraterane și subterane pe bază de PVC-P. Membrana este executată prin extruziune multiplă. FATRAFOL 813/V este fabricat în culoare neagră, FATRAFOL 813/VS în varianta de semnalizare galben-negru.

Membrana hidrioizolatoare FATRAFOL 813/V (VS) – este destinată în special pentru izolarea construcțiilor supraterane și subterane împotriva apei de presiune și freatice. Membrana poate fi în continuare folosită pentru inserții în construcții de pereți pentru împiedicarea pătrunderii apei în stare lichidă dintr-o parte a peretelui în alta.

Datorită rezistenței chimice excelente, membrana FATRAFOL 813/V (VS) se pretează și pentru hidroizolarea construcțiilor circulare portante ale rezervoarelor pentru depozitarea substanțelor peroliere, cum ar fi uleiurile minerale și motorină.

Membrana hidroizolatoare FATRAFOL 813/V (813/VS) se aplică în conformitate cu principiile stabilite și descrise în Prescripții constructive și tehnologice ale producătorului valabile în perioada de execuție a izolației. Folia poate fi îmbinată prin sudare cu aer cald.

EKOPLAST 806 – izolarea fundațiilor împotriva apei de presiune și scurgeri de substanțe petroliere

Membrana hidroizolantă EKOPLAST 806 este destinată pentru formarea mantalelor de izolare la obiective pentru manipulare și depozitare temporară a anumitor substanțe petroliere împotriva scurgerii lor în apele subterane și de suprafață. Se pretează de ex. pentru etanșarea suprafețelor de manipulare, colectoarelor de avarie și de reținere împotriva scurgerilor de benzină, petrol, motorină, păcură.

Membrana hidroizolatoare EKOPLAST 806 poate fi folosită doar înzidită, nu este destinată ca strat superior de al învelitorii și nu poate fi folosită pentru aplicarea în rezervoare pentru depozitarea îndelungată a substanțelor petroliere. În sistemul de izolare poate îndeplini funcția de barieră antiradon.

Înzidirea membranei hidroizolante EKOPLAST 806 se efectuează conform prescripțiilor construcțive și tehnologice valabile ale producătorului, iar aceasta în conformitate cu CSN P 73 0600 și CSN P 73 0606. Membrana hidroizolatoare EKOPLAST 806 poate fi îmbinată prin sudare cu aer cald. Asigurarea etanșeității îmbinărilor poate fi efectuată cu masă de etanșare.

STAFOL 914 – izolarea construcției inferioare împotriva umezelii și radonului

Membrana hidroizolatoare STAFOL 914 este destinată pentru izolare împotriva umezelii pamântului. Se pretează în primul rând pentru izolarea suprafețelor pardoselii la halele industriale, comerciale și de depozitare.

Membrana hidroizolatoare STAFOL 914 poate fi în continuare folosită pentru izolarea zidăriei periferice împotriva penetrării umidității atât la obiective noi, cât și la efectuarea hidroizolației obiectelor vechi, la izolații în medii cu agresivitate ridicată (prezența acizilor anorganici, baze și sărurile lor), ca strat de protecție sau separare în construcția pardoselii, etc. Învelitoarea hidroizolatoare continuă din fâșii de membrană sudate între ele îndeplinește de asemenea și funcția de barieră antiradon.

Înzidirea membranei supraterane și subterane STAFOL 914 se efecuează pe baza principiilor descrise în prescripțiile constructive și tehnologice ale producătorului, iar aceasta în conformitate cu CSN P 73 0600 și CSN P 73 0606.

Îmbinarea membranelor Stafol 914 la izolarea construcției inferioare se efectuează cu fâșii suprapuse peste ele cu minim 50 mm. Izolația împotriva umezelii pământului poate fi realizată de asemenea cu premiza unei baze solide, prin simpla suprapunere a fâșiilor pe lățimea de minim 100 mm.

Fâșiile membranei se aplică liber, fără niciun fl de îmbinare cu suportul, în cazul aplicării directe a membranei pe suport de beton, acesta trebuie să fie fără proeminențe și inegalități, betonul trebuie nivelat cu mistrie din oțel sau duroplast. Ca suport poate fi folosit rambleu din pietriș și nisip.